Forsiden

Medielovgivning 2002

Løftebrudskampagne
MedieInformation
Mediemoguler
ARF Næstved
Links

Ny medielovgivning i 2002

Der er folketingsvalg november 2001. Anders Fogh Rasmussen har, på trods af sine bøger om det neoliberale samfunds velsignelser, i valgkampen lanceret sig selv som den der varetager de svages interesser. Anders Fogh´s valgkamp er tilrettelagt i tæt samarbejde med Venstrepressen. Især Jyllandsposten bringer stort opsatte forsideartikler om kritisable forhold i hjemmeplejen og på hospitalerne. Artikler som Anders Fogh bruger i sine debatterne på fjernsynet. Selv om interessen for at forbedre forholdene for de svage i samfundet aldrig, hverken før eller siden, har været en mærkesag for Venstre, så lykkedes strategien for Anders Fogh. Han vinder valget stort.

Man har travlt

Efter den nye borgerlige regering er tiltrådt, så bliver Brian Mikkelsen, som kulturminister og dermed ansvarlig for TV2 og DR sat i gang med at udarbejde en ny medielovgivning. Allerede i april 2002 offentliggøres nogle udkast og efter Folketinget har holdt sommerferie bliver et endeligt lovforslag fremlagt til vedtagelse i november 2002. Forslaget bliver vedtaget. Hvor man altid tidligere har tilstræbt bred tilslutning til medielovgivningen i Danmark, så bliver denne medielov gennemført med et meget snævert borgerligt flertal. Socialdemokrater og Radikale prøver at udskyde vedtagelsen gennem en underskriftsindsamling i Folketinget, men det lykkes ikke.

Medielovens nye indhold

Loven indeholder rigtig meget af teknisk karakter og mindre af magtpolitisk karakter. Men det der er af magtpolitik, er til gengæld meget vidtrækkende og et brud med alle tidligere principper om politisk armslængdeafstand i forhold til DR og TV2.

DR's bestyrelse reduceres til 10 medlemmer. (mod før 11)

3 udpeges af kulturministeren (mod før 1)

6 udpeges af Folketinget (mod før 9),

1 er medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsesudpegning fremskyndes 1 år, så den finder sted i dec. 2002 og den ny bestyrelse kan træde til i jan. 2003

Bestyrelsen får et overordnet programansvar. Der bliver dermed direkte politisk indblanding i programlægningen. Armslængdeprincippet sættes ud af kraft.

TV2 skal gøres klar til salg.

En danmarkshistorisk milepæl

Fogh-regeringen har herefter 100% kontrol med Danmarks Radio. Der er ikke længere nogen "Vagthund" blandt de danske medier. En samlet dansk medieverden kan herefter tage et stort skridt mod højre. DR´s generaldirektør Christian Nissen, der prøver at modsætte sig krav om politiske fyringer, bliver selv fyret i 2004. Herefter ligger DR åbent for højreorienteret politisk kontrol.

Bestyrelsens som den ser ud efter december 2002.

Jørgen Kleener
Venstre
Søren Espersen
Dansk Folkeparti
Rolf Bagger
Venstre
Karsten Madsen
Venstre
Finn Aaberg
Socialdemokrat
Thorkild Ibsen
SF
Peter H. Jensen
Radikal
Birgit Svendsen
Konservativ
Erling Aaskov
Konservativ
M. Rubinstein
Medarbejder
Opdateret d. 27.4.2018 Webmaster B.R.Hansen