Forsiden
Medielovgivning 2002

Løftebrudskampagne

MedieInformation
Mediemoguler
ARF Næstved
Links

Løftebrudskampagne

En undersøgelse foretaget af ugebrevet ”Mandag Morgen” viser, at ordet ”løftebrud”, gentages mange tusinde gange i ca. 1200 artikler bragt i de store landsdækkende dagblade, fra regeringen træder til d.3 okt. 2011 og 8 måneder frem. Dertil kommer tusindvis af gange i de langt stærkere medier TV2 og DR. Med løftebrudskampagnen var vi vidne til Danmarkshistoriens mest massive mediekampagne. Midt i juni 2012 offentliggør ugebrevet ”Mandag Morgen” en meget omfattende undersøgelse, der afslører løftebrudskampagnen som rent spind. "Mandag Morgens" undersøgelse er klar. Thornings regering er den regering, i nyere tid, der efter 8 måneder har gennemført mest af det, den har lovet. Undersøgelsen omtales kun sporadisk. Hverken TV2 eller DR omtaler den. Den bliver tiet ihjel. Kampagnen var ikke en fejl, men en magtmanifestation, der klart tilkendegav hvem der kontrollerer dansk presse.

Erik Rasmussen om danske medier

Stifter og udgiver af ugebrevet "Mandag Morgen" er Erik Rasmussen. Han er tidligere chefredaktør for Dagbladet Børsen og Børsens Nyhedsmagasin. Erik Rasmussen er erhvervsmand. Han adskiller sig fra flere andre erhvervsfolk ved at være af den opfattelse, at medierne har en forpligtelse til redelig oplysning. Vi lever i en verden i hastig forandring. Vilkårene for vores eksistens ændrer sig hver dag. Medierne bør påtage sig rollen at oplyse om, og forberede befolkningen på stadige forandringer. Desværre synes han at være meget alene med sit synspunkt i erhvervskredse. I takt med at de borgerlige med Venstre i spidsen har erhvervet sig kontrol med den danske medieverden, så har vi set tabloidjournalistik brede sig ud over det hele, ikke mindst de 2 statsejede medier DR og TV2.
Opdateret d. 27.4.2018 Webmaster B.R.Hansen